Tên miền ( domain) là gì ?

Tên miền ( domain) là gì ?


Domain name một phần không thể thiếu trong cấu tạo của một website. Domain name dịch ra tiếng việt là tên miền. Vậy tiên miền là gì  nó có tầm quan trọng ra sao trong website của bạn.

Tên miền ( domain) là gì ?Thực chất tên miền là sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng internet nói cách khác tên miền là tên mạng lưới, tên của máy chủ trên mạng internet. Giống như căn nhà của bạn vậy, cần phải có một địa chỉ cho mọi người có thể nhớ và dễ dàng tìm kiếm mỗi khi cần thiết.  Khi bạn xem thông tin trên một trang Web thì trang Web đó đến từ một Website, có thể là một Website đến từ Mỹ, từ Việt Nam, hay bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Website sẽ chính là tên và  địa chỉ mà bạn đã gọi nó ra tên đó người ta gọi là tên miền. Nói một cách đơn giản thì tên miền chính là tên của doanh nghiệp trong đời thường, tên miền giúp khách hàng dẽ dàng tìm kiếm ra website của bạn.

Tên miền ( domain) là gì ?

      Tên miền quốc tế và tên miền quốc gia cấp 1 do tổ chức Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) quản lý. Tên miền quốc gia cấp thấp hơn do cơ quan quản lý tên miền của từng nước quản lý. Ở Việt Nam, cơ quan quản lý tên miền quốc gia là VNNIC. Khách hàng đăng ký là người có toàn quyền sở hữu tên. Tên miền có thể đăng ký với thời hạn từ 1 đến 10 năm. Khi hết thời hạn đã đăng ký, người chủ sở hữu cần phải duy trì tên miền.Do tính chất chỉ có 1 và duy nhất trên internet, bạn không thể đăng ký được domain Naame khi mà người khác đã là chủ sở hữu. nếu bạn cần đăng ký  domain name tương ứng với tên doanh của bạn trên internet, hãy kiểm tra thông tin ngay lập tức khi người khác đăng ký tên miền đó của bạn

Một số đặc điểm của tên miền.

  • Tên miền không vượt quá 63 ký tự ( đã bao gồm phần đuôi.com .net .org…..)
  • Tên miền chỉ bao gồm các chữ cái trong bảng từ (A -> Z) , các số từ 0 đến 9, và dấu (-). Khoảng trắng và các ký tự khác đều không hợp lệ.
  • Không bắt đầu và kết thúc tên miền bằng dấu (-)
  • Tên miền phải ngắn gọn dễ nhớ.
  • Cấu tạo của tên miền:

Tên miền bao gồm nhiều thành phần cấu tạo nên nhau bởi dấu (.)

Ví dụ: thoidaijsc.vn

Thành phần thứ nhất “home” là tên của máy chủ, thành phần thứ hai “ vn” là tên miền mức cao nhất (top level domain name ).

1/ Tên miền mức cao nhất ( top- level Domain “ TLD”)Bo gồm các mã quốc gia của các nươc tham gia Internet được quy định bằng hai chữ cái theo tiêu chuẩn ISO- 3166 như Việt Nam là VN, Anh quốc là UK….. và co 7 lĩnh vực chung  ( World Wide Generic Domains), trong đó có 5 dùng chung cho toàn cầu và 2 chỉ dùng ở Mỹ.

a/ Dùng chung.

1-COM:Thương mại ( Commercial)

2-EDU: Giáo dục ( education)

3-NET: Mạng lưới ( Network )

4-INT: Các tổ chức quốc tế ( International Organisations)

5-ORG: Các tổ chưc khác ( other orgnizations)

b/Dùng ở Mỹ

6-MIL: Quân sự ( Military)

7-GOV: Nhà nước ( Govemment).

2/ Tên miền mức hai ( Second Level) : đối với các quốc gia nói chung tên miền mức hai này do tổ chức quản lý mạng của quốc gia đó định nghĩa, có thể định nghiã khác đi, nhiều hơn hay it đi  nhưng thông thường các quốc gia vẫn định nghĩa các lĩnh vực kinh tế, xã hội của mình tương tự như 7 lĩnh vực dùng chung nêu trên.

 

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng 7 ngày trong tuần với hotline

0986 822 596

Với đội ngũ nhân viên sáng tạo, năng động, nhiệt huyết, chất lượng, chăm chỉ chúng tôi thiết kế web giúp kinh doanh hiệu quả nhất, không chỉ là hướng dẫn và xử lý các vấn đề từ Website, chúng tôi luôn đồng hành tư vấn và phát triển cùng doanh nghiệp của bạn

Tư vấn thiết kế web

Mr. Huynh: 0917 145 123

Hỗ trợ kỹ thuật

Mr. Hiếu: 0986 822 596

Gửi yêu cầu làm web

thoidaijsc.vn@gmail.com